RYNKI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH W SEKTORZE AGROBIZNESU


Formularz rejestracyjny

 X z cyklu konferencji „Przemiany w gospodarce żywnościowej

w krajach europejskich”

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2018 r. w Warszawie.

Dane uczestnika

Tytuł naukowy:
Imię:
Nazwisko:
Afiliacja:

Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Wariant uczestnictwa:
Tytuł referatu:

Dodatkowe informacje:

Prześlij abstrakt lub wyślij go później pocztą elektroniczną.

Dane do faktury

Firma / Instytucja:

Ulica i numer:
kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Upoważniam organizatora konferencji do wystawienia faktury bez mojego podpisu:
Zgadzam się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez organizatorów na potrzeby konferencji:

Zgadzam się