XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej


Formularz rejestracyjny

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Warszawa - Rogów 14-15 czerwca 2018

Ankieta składa się z 16 pytań.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Dane uczestnika

Tytuł naukowy:
Imię:
Nazwisko:
Afiliacja:

Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Wariant uczestnictwa:
Tytuł referatu:

Dodatkowe informacje:

Dane do faktury

Firma / Instytucja:

Ulica i numer:
kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Upoważniam organizatora konferencji do wystawienia faktury bez mojego podpisu:
Zgadzam się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez organizatorów na potrzeby konferencji:

Zgadzam się