II International Scientific Conference Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy


Formularz zgłoszeniowy na 

 

II International Scientific Conference Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy

6-7 czerwca 2019

DEKLARACJA UDZIAŁU

Panel dyskusyjny młodych naukowców
Sesje tematyczne

DANE AUTORA

Nazwisko
Imię
Stopień/tytuł naukowy
E-mail
Telefon
Instytucja

DANE KORESPONDENCYJNE

Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją konferencji oraz publikacją przesłanych przeze mnie materiałów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922)
Zgadzam się