Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych - Kociszew 2018


Formularz rejestracyjny

KONFERENCJA 2018

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

KATEDRA EKONOMIKI ROLNICTWA

I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

IV KONFERENCJA NAUKOWA

Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych

Kociszew 11.10.2018

Dane uczestnika

Tytuł naukowy:
Imię:
Nazwisko:
Afiliacja:

Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Wariant uczestnictwa:
Tytuł referatu:

Dodatkowe informacje:

Prześlij abstrakt lub wyślij go później pocztą elektroniczną.

Dane do faktury

Firma / Instytucja:

Ulica i numer:
kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Upoważniam organizatora konferencji do wystawienia faktury bez mojego podpisu:
Zgadzam się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez organizatorów na potrzeby konferencji:

Zgadzam się