Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Okno Jakości

Poniższy formularz stworzony został na potrzeby optymalizacji jakości kształcenia na Wydziale Ekonomicznym SGGW. Zachęcamy pracowników i studentów Uczelni do zgłaszania uwag i propozycji ewentualnych zmian w sposobie funkcjonowania Wydziału w zakresie dydaktycznym i administracyjnym. Formularz jest anonimowy. Zgłoszenia potrzeby zmiany przekazane zostaną bezpośrednio do władz Wydziału.

Przedstaw swoje propozycje i wypełnij formularz.

W tej ankiecie jest 5 pytań.
Zgłoszenie
(To pytanie jest wymagane)

Temat zgłoszenia

(To pytanie jest wymagane)
Opis propozycji zmiany

Jakie rozwiązanie proponujesz? 

(To pytanie jest wymagane)
Jaki jest twój status?
(To pytanie jest wymagane)
Jak oceniasz potrzebę zmiany?