Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz zmian IEIF

Poniższy formularz stworzony został na potrzeby optymalizacji jakości kształcenia w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW. Zachęcamy pracowników i studentów Uczelni do zgłaszania uwag i propozycji ewentualnych zmian w sposobie funkcjonowania Instytutu w zakresie naukowym, dydaktycznym i administracyjnym. Formularz jest anonimowy. Zgłoszenia potrzeby zmiany przekazane zostaną bezpośrednio do władz Instytutu.

Przedstaw swoje propozycje i wypełnij formularz.

W tej ankiecie jest 5 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.

Zgłoszenie
(To pytanie jest wymagane)

Temat zgłoszenia

(To pytanie jest wymagane)
Opis propozycji zmiany

Jakie rozwiązanie proponujesz? 

(To pytanie jest wymagane)
Jaki jest twój status?
(To pytanie jest wymagane)
Jak oceniasz potrzebę zmiany?